Skip to main content

طی مراسمی که در روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه با حضور مدیر عامل محترم موسسه حکمت، مدیر عامل فروشگاه و جمعی از معاونین و مدیران برگزار شد. جناب آقای احسان پرویزی به سمت مدیریت حقوقی شرکت فروشگاههای نجم خاورمیانه معرفی گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای سیدی مدیر عامل محترم موسسه حکمت آقای پرویزی را به عنوان مدیریت حقوقی فروشگاههای نجم خاورمیانه معرفی نمودند و با اعلام این موضوع که امور حقوقی یکی از حساس ترین واحدهای این مجموعه بوده و جایگاه پر اهمیتی دارد ابراز امیدواری نمودند که جناب آقای پرویزی بتوانند با استفاده از دانش لازم، زمینه ارتقاء جایگاه حقوقی فروشگاه نجم را فراهم سازد. در پایان جناب آقای پرویزی ضمن تشکر از اعتماد مدیر عامل محترم موسسه حکمت بیان داشتند امیدوار است بتواند اقداماتی را که تا کنون صورت گرفته پیگیری و به سرانجام رسیدن آن نقش مثمر ثمری داشته باشند و انتظارات مجموعه را بر آورده نماید.