Skip to main content
 
ای محمد، ای خرد پا بست تو ای چراغ مهر و مه در دست تو
هر زمان گلواژه هایت تازه تر بلکه از هستی بلند آوازه تر
ختم شد بر قامتت پیغمبری این تو را باشد دلیل برتری

فرخنده بعثت رسول مهربانی ها پیامبر عدالت و کرامت حضرت محمد مصطفی (ص) برعموم شیعیان مبارک باد.