Skip to main content
به منظور تقدیراز زحمات پرسنل خدوم نیروی انتظامی،دومین مرحله قرعه کشی پرسنل ناجا یکشنبه ۱۸ آبان ماه در فروشگاه نجم خاورمیانه انجام گرفت و به ۲۰ نفر از خریداران شرکت فروشگاهی نجم خاورمیانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به قید قرعه اهداء گردید.برای دریافت هدیه با برندگان تماس گرفته میشود.