Skip to main content

انتخاب جناب آقای سید محسن هاشمی به عنوان مدیرعامل مجموعه فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه

معرفی مدیر عامل

در مراسم تودیع معارفه ای که صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در مرکز تالار فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه صورت گرفت ضمن تشکر از آقای سیاوش صفوی مدیر عامل قبلی ، آقای سید محسن هاشمی به عنوان مدیر عامل جدید فروشگاههای نجم خاورمیانه معرفی گردید. هاشمی که با حکم مدیر عامل بنیاد تعاون ناجا به این سمت منصوب گردیده طی سخنانی اظهار امیدواری نمود که در طول مدت خدمت در فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه بتواند مثمر ثمر بوده و به بالا بردن سطح کیفی فروشگاه و افزایش سطح رضایتمندی و خرید مخاطبان و مشتریان کمک نماید.