Skip to main content
بازسازی بخش « غذای گرم » فروشگاه نجم خاورمیانه

مدیر بخش غذای گرم فروشگاه نجم خاورمیانه به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات غذایی، افزایش تنوع غذاها و ایجاد آشپزخانه ای زیبا و مدرن، اقدام به بازسازی بخش غذای گرم فروشگاه نمود.

تعمیر و بازسازی این بخش از اوایل فروردین ماه انجام شد تا به مناسبت ماه مبارک رمضان آماده بهره برداری گردد.

گفتنی است بخش غذای گرم فروشگاه، پس از یک ماه بازسازی، با غذاهای متنوع و قیمت مناسب، آماده پذیرایی از مشتریان محترم فروشگاه نجم خاورمیانه می باشد.