Skip to main content
Tag

مدیر عامل فروشگاه نجم خاورمیانه

اخبار

مدیر عامل نجم خاورمیانه

انتخاب جناب آقای سید محسن هاشمی به عنوان مدیرعامل مجموعه فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه در مراسم تودیع معارفه ای که صبح روز دوشنبه مورخ…
mahdi.noori
2020-08-05