Skip to main content
طی مراسم تودیع معارفه که در روز دوشنبه مورخه ۴ دی ماه با حضور مدیر عامل محترم موسسه خدمات حکمت آقای سیدی و مدیر عامل فروشگاه، جناب آقای سید محسن هاشمی و جمعی از معاونین و مدیران برگزار گردید، حکم آقای سهیل طالب زاده به عنوان معاون منابع انسانی و پشتیبانی و همچنین آقای مهدی عظیمی به عنوان ریاست نظارت و بازرسی به ایشان اهداء گردید. در این مراسم جناب آقای سید محسن هاشمی مدیر عامل، ضمن تشکر از تلاش های مجدانه آقای احمدی، معاون اسبق منابع انسانی و پشتیبانی فروشگاه در دوران تصدی خود، بر لزوم حل مشکلات تاکید و به پویایی و تعالی در مدیریت جدید پرداخت. ایشان همچنین از مدیریت جدید نظارت و بازرسی  درخواست نمود تا به صورت جدی در انجام مسئولیت های محوله نسبت به بهبود و افزایش خدمات رسانی فروشگاه اقدام نمایند.