Tag: معارفه معاون بازرگانی

معرفی معاون بازرگانی
معرفی معاون بازرگانی

در مراسمی که سه شنبه یازدهم آذرماه با حضور مدیران و پرسنل فروشگاه نجم خاورمیانه برگزار گردید،ضمن تشکر از زحمات جناب آقای موسوی معاون اسبق بازرگانی فروشگاه نجم خاورمیانه آقای عباد شعبانی دوست به عنوان معاون جدید بازرگانی معرفی گردید.در این مراسم جناب آقای قجاوند مدیر عامل محترم گروه حکمت و معیشت و جناب آقای هاشمی مدیر عامل محترم فروشگاه…

ادامه مطلب