Tag: مدیریت نظارت و بازرسی

معارفه مدیر نظارت و بازرسی
معارفه مدیر نظارت و بازرسی

در مراسمی که روز سه شنبه 16 دی ماه با حضور مدیران و پرسنل در فروشگاه نجم خاورمیانه برگزار شد،ضمن تشکر از جناب آقای عباد شعبانی دوست مدیر اسبق نظارت و بازرسی جناب آقای طالب طالب زاده به عنوان مدیر نظارت و بازرسی معرفی گردید.

ادامه مطلب