انتقادات و پیشنهادات

ما را با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود در هر چه بهتر شدن عملکرد مجموعه یاری رسانید.

انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان توسط کارشناسان روابط عمومی فروشگاه بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد.

 

فرم انتقادات و پیشنهادات