مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

برندگان خوش شانس قرعه کشی فروشگاه نجم خاورمیانه شعبه حکمت

مراسم قرعه کشی فصلی شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه شعبه حکمت، روز یکشنبه در ساختمان حکمت (مرزداران) برگزارشد.
در این مراسم که راس ساعت ده صبح برگزارگردید، آقایان "محمدرضا ورمزیار" مدیر پشتیبانی، "الیاس بابایی" مدیر نظارت و بازرسی و نماینده محترم
حفادر پای صندوق برگه های قرعه کشی حضور داشته و بر اجرای مراسم نظارت داشتند.

در این مراسم آقای علی حاجی محمدی به عنوان نفر اول، آقای داوود بزرگی به عنوان نفر دوم و آقای اصغر مظلومی به عنوان سومین برنده خوش شانش
این مراسم انتخاب شدند.هر یک از برندگان این مراسم یک دستگاه جاروی برقی جدید ال جی از فروشگاه دریافت کردند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید