مدیران فروشگاه نجم خاورمیانه

 

 

 
مدیر عامل
سید محسن هاشمی
*******************************************
معاون بازرگانی
عباد شعبانی دوست
*******************************************
معاون مالی
حسین جمعی
*******************************************
معاون اداری و پشتیبانی
مهدی رحیمی
*******************************************
مدیر نظارت و بازرسی
طالب طالب زاده
*******************************************
مدیر داخلی فروشگاه                    مدیر فناوری اطلاعات
  احسان پرویزی                          سیدمحمد جواد فاطمی
*******************************************
    مدیر حقوقی                                روابط عمومی
سپیده یوسف بیگی                          الهه زارعی

***************************************************************************************************************************

مدیر فروش دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی: رضا غضنفری

مدیر فروش دپارتمان مواد غذائی تازه: حامد روستایی

مدیر فروش دپارتمان لوازم خانگی سبک:میثم سرطاقی

مدیر فروش دپارتمان پوشاک و منسوجات:محمدعارف لاله 

مدیر فروش لوازم خانگی سنگین:علی نوروزی