مدیران فروشگاه

مدیرعامل فروشگاه

سیاوش صفوی

مدیرحقوقی

حسین توکلی

مدیرنظارت و بازرسی

عباد شعبان دوست

مدیر روابط عمومی و حوزه دفتر مدیرعامل

مهدی علیخانی

مدیر فروشگاه شعبه حکمت

محسن نسیمی

مدیرفروشگاه شعبه رشت

امیر سعیدی مهر

مدیر فناوری و اطلاعات

محمد فاطمی

معاون مالی

مرتضی خداوند پور

معاون اداری و پشتیبانی

مهدی رحیمی

معاون بازرگانی

سید تقی موسوی

 

مدیر خرید دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی: مسعود عادل نژاد

مدیر خرید دپارتمان مواد غذائی تازه: زهرا دباغی

مدیر خرید دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین: سید علی حسینی

مدیر خرید دپارتمان پوشاک و منسوجات: جواد جاودان پناه

 

مدیر فروش دپارتمان خوراکی، آرایشی و بهداشتی: رضا غضنفری

مدیر فروش دپارتمان مواد غذائی تازه: رضا کردی

مدیر فروش دپارتمان لوازم خانگی سبک و سنگین: اصغر گلچین

مدیر فروش دپارتمان پوشاک و منسوجات: علی نوروزی