مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

شعبه دوم فروشگاه نجم خاور میانه، سبزه میدان رشت

اوقات شرعی

ثبت اطلاعات شرکتهای تبلیغاتی
لطفاً اطلاعات شرکت مورد نظر خود را وارد کنید.
تکمیل نمودن فیلدهای با علامت * الزامی هستند.
نام شرکت *
لطفاً نام شرکت را وارد نمایید.
نام مدیر عامل *
لطفاً نام مدیر عامل را وارد نمایید.
شماره مجوز ارشاد *
لطفاً شماره مجوز ارشاد را وارد نمایید.
تاریخ شروع فعالیت *
لطفاً تاریخ شروع فعالیت را وارد نمایید.
فعالیت تخصصی *
لطفا فعالیت تخصصی خود را شرح دهید.
سوابق اجرایی در زمینه تبلیغات محیطی *
لطفاً سوابق اجرایی در زمینه تبلیغات محیطی خود را وارد نمایید.
سوابق اجرایی در زمینه تبلیغات رسانه ای *
لطفاً سوابق اجرایی در زمینه تبلیغات رسانه ای خود را وارد نمایید.
قدرت مالی شرکت جهت شروع فعالیت *
لطفاً قدرت مالی شرکت جهت شروع فعالیت خود را مشخص نمایید.
آدرس *
لطفا آدرس خود را وارد نمایید.
شماره تماس *
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید.
ایمیل *
لطفا آدرس ایمیل را به درستی وارد نمایید.
آیا متقاضی مشارکت در تبلیغات داخلی فروشگاه هستید؟ *
آیا متقاضی مشارکت در تبلیغات داخلی فروشگاه هستید؟
آیا متقاضی مشارکت در تبلیغات محیطی و رسانه ای می باشید؟ *
آیا متقاضی مشارکت در تبلیغات محیطی و رسانه ای می باشید؟
آپلود فایل :
فایل خود را آپلود کنید.
کد امنیتی کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.