مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

شعبه دوم فروشگاه نجم خاور میانه، سبزه میدان رشت

اوقات شرعی

تاکید رهبری بر نقش ناجا در تحقق شعار سال

 

نشریه تبیین درشماره 65 مورخ 19 فروردین 96 خود به قلم "سامان کریمی  در خصوص نقش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تحقق شعار سال 1396 نوشت: رهبر معظم انقلاب در راستای رسالت هدایت و راهبری، ترسیم سیاستهای کلی نظام و جهت گیر یهای کلی کشور از سال 1378، بیست وهفتمین باری است که اقدام به نامگذاری سال می کنند. تقریباً نیمی از این نامگذاری ها اولویت بخشیدن به اقدامات لازم در زمینه مصون سازی اقتصاد و ترسیم راه پیشرفت کشور  است.  

معظم له بر همین اساس و با توجه به دسایس دشمنان و ضرورت حل مشکلات اقتصادی آحاد مردم به منزله یک اولویت راهبردی، سال 1396 را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال » نامیدند و همه دستگاهها و ملت را برای تحقق آن فراخوانده و فرمودند: اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه من و مطالبه مردم از مسوولان عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را بابرنامه ریزی انجام بدهند و ان شاءالله در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.

به اذعان همه کارشناسان، مقوله امنیت از شروط لازم و پیش نیاز اصلی هر حرکت معطوف به پیشرفت در حوزه اقتصاد در همه جوامع است. از آنجا که امنیت مفهومی میان رشته ای   است و صرفاً در چارچوب فعالیتهای نظامی،انتظامی و قضایی خلاصه نمی شود، موضوعات دیگر مانند اقتصاد،فرهنگ و سیاست بر امنیت تأثیرگذارند و از آن تأثیر می پذیرند.

نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران در جایگاه یکی از متولیان امنیت عمومی آنچه به انسجام اجتماعی، تأمین نظم، از میان بردن هراس و برقراری احساس اطمینان خاطر در جامعه و زندگی مردم مربوط می شود می تواند نقش مهم و بی بدیلی در تحقق شعار سال یعنی، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال » داشته باشد و این نقش آفرینی تا آنجایی است که می توان گفت بدون وجود امنیت، هیچ امیدی به دیگر تلا شها در عرصه اقتصاد مقاومتی نیست.یکی دیگر از فعالیتهای ناجا در زمینه تحقق شعار سال موضوع امنیت اقتصادی در بخش قاچاق کالا و ارز است.

با توجه به اینکه بعضی از آمارها میزان قاچاق کالا را تا 21 میلیارد دلار در سال برآورد میکنند و گفته میشود 70 درصد آن از مبادی رسمی وارد کشور میشود و این پدیده شوم بیش از یک میلیون فرصت شغلی را در کشور از بین برده است، نیروی انتظامی با اولویت قرار دادن مبارزه با قاچاق و تشکیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت مجهز شدن به تجهیزات مدرن و برطرف شدن خلأهای قانونی و با اتخاذ رویکرد مشارکتی و تعاملی در همه دستگاههای مسوول و همراهی مردم، می تواند گا مهای مؤثر و مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.

با توجه به اینکه مردم ایران در انتخابات مهم و تأثیرگذار پیش رو در حقیقت کارگزاران نظام اسلامی را برای یک دوره چهار ساله دیگر انتخاب می کنند، نیروی انتظامی با تأمین نظم و امنیت در پیش، حین و پس از انتخابات نقش تعیین کننده ای را در این زمینه ایفا می کند.

امید است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای مأموریت و رسالت خود با اولویت سنجی و نقش آفرینی مؤثر در تحقق شعار سال، سربلند و موفق بوده و همانند سال 95 ، رضایت رهبر معظم انقلاب را از عملکرد مجموعه ناجا در پی داشته باشد.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید