مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

نقشه فروشگاه فدائیان اسلام

اوقات شرعی

امروزه نيروي انساني بعنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل نقش پر اهميتي در پيشبرد اهداف متعالي هر سازمان ايفا مي كند. اهميت و جايگاه منحصر به فرد نيروي انساني در موقعيت رقابتي هر سازمان هر صاحب نظري را بر آن مي دارد كه در مقوله مزيت رقابتي به نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه سازماني نگاه كند.
از اين رو مدیریت منابع انساني شركت نجم خاورمیانه در راستاي اهداف شركت با بهره گيري از آخرين متدهاي جذب و تامين نيرو با هدف فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرايط در سراسر كشور در مقاطع و رشته هاي مورد نياز اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترين افراد مي نمايد.
فعاليت دريك محيط پويا حفظ و رعايت كرامات انساني، ارج نهادن به تلاش انسانها و توسعه روحيه مشاركت در گرو كار تيمي و بكارگيري آموخته هاي فردي و گروهي براي رسيدن به توسعه همه جانبه و پايدار، سرلوحه برنامه هاي ماست.

 استراتژی، اهداف و برنامه های منابع انسانی شرکت:

  •     پیاده سازی مدل علمی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر توانمند سازی منابع انسانی در شرکت
  •     استراتژی ارتقای سطح مهارت کارکنان و علمی کردن مدیریت
  •     توسعه اعتماد سازی بین شرکت و مشتریان
  •     ارتقا و بروز کردن دانش فنی و توسعه سیستم انگیزشی کارکنان
  •     تأمین نیروی انسانی متخصص و اصلاح هرم سازمانی
  •     توسعه علمی کردن مدیریت و انجام کار
  •     ارتقای سطح علمی کارکنان در جهت تقویت نیروی انسانی متخصص
  •     ارتقای بهره وری نیروی انسانی
  •     توسعه و تقویت منابع انسانی با داشتن نقشه راه و برنامه استراتژیک

استراتژی منابع انسانی شرکت تحت عنوان "توسعه علمی کردن مدیریت و ارتقای سطح مهارت و انگیزشی منابع انسانی"، تعیین گردید.