مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه

نقشه فروشگاه فدائیان اسلام

اوقات شرعی

تاریخچه شرکت:
شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه در تاریخ 1389/5/25 به ثبت رسید وآگهی آن به شرح ذیل در روزنامه کثیرالانتشار ابرار منتشر گردید.
موضوع شرکت:
تامین، تجهیز، راه اندازی و گسترش فروشگاه های زنجیره ای و اداره امور مربوط به کارخانجات تولیدی و خدماتی در داخل کشور، راه اندازی و تجهیز در اداره امور مربوطه و وابسته به تشکیلات فوق در جهت سیستم توزیع کالا در داخل کشور، انجام هر گونه معاملاتی که مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرای هر یک از مقاصد مشروحه مفید باشد.
 چشم انداز:

 •    دستیابی به جایگاه «برترین فروشگاه زنجیره ای کشور»
 •    تولید علم در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و بومی سازی استانداردهای آن با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی

استراتژی ها:

 •     ایجاد زنجیره تامین و ارتباط موثر با شرکای تجاری
 •     بکارگیری تکنولوژی های نوین تجارت الکترونیک
 •     برند سازی کالا

مطالعات امکان سنجی:

 •     اقتصادی
 •     فرهنگی
 •     اجتماعی
 •     فنی

مکان یابی:

 •     سنجش توان خرید مشتریان، شرایط اقلیمی و دیدگاه مردمی به لحاظ فرهنگی و ...
 •     تراکم سنجی ( تحلیل جمعیت منطقه )
 •     رعایت محدوده با فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید
 •     در دید بودن و سهولت دسترسی (عدم پیچیدگی)
 •     بررسی های ترافیکی، استخراج ساعات شلوغی، بررسی سیستم حمل و نقل عمومی
 •     دسترسی به اتوبان و بزرگراه ها، ورود و خروج آسان

مدیریت برند:

 •     ساخت نام و نشان تجاری
 •     توسعه نام و نشان تجاری
 •     ممیزی نام و نشان تجاری
 •     خدمات در حوزه مدیریت برند (بعد مشهود، بعد نامشهود)

پروژه های فعال:

 •     پروژه خیابان فدائیان اسلام تهران
 •     پروژه سبزه میدان رشت..